RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY –FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest 3Giga S.C. P.Kamiński, M.Urbiel, ul Hetmańska 55, 15-727 Białystok, NIP 5423229161

  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora i w celu prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji z Tobą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– marketingu własnych produktów lub usług,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Możesz to zrobić w każdej chwili.

  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności itp.

  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych I samodzielnie wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych.

  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.

  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.