Regulamin

 Przedstawiamy ogólne warunki korzystania z usług w naszym serwisie:

 1. Okres gwarancji liczony jest od ustalonego terminu odbioru sprzętu.
 2. Oddanie sprzętu do naprawy jest równoznaczne ze zgodą na opłatę diagnostyczną: laptop : 80 zł , komputer: 80 zł , Drukarka: 80 zł . Diagnoza jest bezpłatna – https://3giga.pl/bezplatna-diagnoza-szczegolu/
 3. W momencie ustalenia usterki klient jest informowany telefonicznie lub sms o koszcie naprawy. Naprawa jest realizowana tylko po zatwierdzeniu kosztów przez klienta.
 4. Klienci którzy oddali sprzęt do naprawy za pośrednictwem naszego kuriera zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu w wysokości 30 zł za przesyłkę do 30 kg w obie strony do serwisu i z serwisu do klienta
 5. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu: ( brak części zamiennych, uszkodzenie płyty głównej spowodowane delaminacją, wyskerami  itp.) klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu utylizacji. Klient zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów transportu zgodnych z cennikiem w dniu wysłania sprzętu i ponosi koszty diagnozy.
 6. Po naprawie serwisowej sprzęt zostaje wysłany do klienta po uregulowaniu opłaty za usługę serwisową (przedpłata na konto bankowe). Nie wysyłamy sprzęty za pobraniem
 7. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z faktu, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA, uBGA, CSP, FLIP CHIP. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty (mikropęknięcia połączeń lutowanych, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, który jest niedostępny na rynku. Kolejnym powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawne zalutowanie układu BGA .  I w takich właśnie przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki
 8. Wszystkie ceny usług serwisowych są cenami poglądowymi i są uzależnione od konkretnego modelu sprzętu. Z tego powodu wycena na miejscu w serwisie może różnić się od ceny w cenniku, co jest spowodowane różną budową sprzętu komputerowego.
 9. Naprawy Gwarancyjne. Sprzęt oddany przez klienta w ramach gwarancji zostaje naprawiany maksymalnie do 14 dni roboczych. Jeśli naprawiana wcześniej usterka jest jednak niemożliwa do usunięcia w okresie trwania gwarancji 3Giga Sp Z.o.o dokonuje zwrotu kosztów naprawy. 

 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zawartych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy. W związku z tym prosimy przed oddaniem sprzętu do naprawy o sporządzenie kopii zapasowej danych zawartych na twardych dyskach. Jednocześnie informujemy, że w procesie naprawy nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych lub programów bez zgody klienta. 
 11. Oddający sprzęt do naprawy Klient oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku oraz innych przesłanych nośnikach są jego własnością.
 12. Termin naprawy może się wydłużyć w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy.
 13. Większość  części elektronicznych zawiera szkodliwe i niebezpieczne substancje. W związku z powyższym tylko na specjalne życzenie klienta wymienione podzespoły zostaną odesłane do klienta. 
 14. Każdy klient chcący skorzystać z usług firmy 3Giga zobowiązany jest o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje powyższe warunki Regulaminu. Wysłanie sprzętu do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.