Projekt

 

3GIGA S.C. Piotr KAMIŃSKI, MARUSZ URBIEL realizuje projekt  ”Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM) w oparciu o analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi.” w ramach:
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20

 

Numer projektu: WND-RPPD.01.04.01-20-2562/20

 

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa 3GIGA S.C. Piotr KAMIŃSKI, MARUSZ URBIEL

poprzez skorzystanie z usługi prorozwojowej dotyczącej opracowania i wdrożenie kompleksowej strategii marketingowej online. Firma 3GIGA S.C. Piotr KAMIŃSKI, MARUSZ URBIEL dzięki projektowi uzyska szanse na wzrost udziału w rynku i ekspansję na inne województwa, poprawę wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej i rozpoznawalności, a co za tym idzie – wzrost rentowności przedsiębiorstwa.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 45 000,00 PLN.

 

Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi: 38 250,00 PLN.

 

3GIGA S.C. PIOTR KAMIŃSKI, MARIUSZ URBIEL realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0181/19 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 3Giga s.c. Piotr Kamiński, Mariusz Urbiel poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0181/19-00 zawartą dnia 17 lipca 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa  3Giga s.c. Piotr Kamiński, Mariusz Urbiel poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu strategii komunikacji marki przedsiębiorcy.

 

Wartość projektu  61 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.