3GIGA S.C. P.Kamiński, M.Urbiel
Hetmańska 55
15-727 Białystok, NIP 5423229161

Zamówienia Grzegorz Józwowicz: tel 663201061

Biuro kom. +48 600 763 600
e-mail: biuro@3giga.pl

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9-17
Sob: nieczynne
 

Projekt

 

3GIGA S.C. PIOTR KAMIŃSKI, MARIUSZ URBIEL realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0181/19 pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 3Giga s.c. Piotr Kamiński, Mariusz Urbiel poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej pn. Wsparcie opracowania i wdrożenia strategii komunikacji marki.” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0181/19-00 zawartą dnia 17 lipca 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa  3Giga s.c. Piotr Kamiński, Mariusz Urbiel poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu strategii komunikacji marki przedsiębiorcy.

 

Wartość projektu  61 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.